Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SVENSTJÄRNEN, 17VTM37 417a 15 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-08-12 Stoppdatum 2000-08-12
Mängd (ton): 23,33 Kostnad totalt: 17159
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,9
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: