Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SVENSTJÄRNEN, 17VTM37 417a 15 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-10-07 Stoppdatum 2002-10-07
Mängd (ton): 22,05 Kostnad totalt: 17640
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: