Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SVENSTJÄRNEN, 17VTM37 417a 15 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-08-07 Stoppdatum 2004-08-07
Mängd (ton): 32,66 Kostnad totalt: 29394
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: