Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Åshagsbäcken, 17VTM37 422 6 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-10-18 Stoppdatum 2001-10-19
Mängd (ton): 15,79 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Grovkalk 0,1-0,8 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: