Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Åshagsbäcken, 17VTM37 422 6 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-10-06 Stoppdatum 2002-10-06
Mängd (ton): 5,15 Kostnad totalt: 4743
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: