Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Åshagsbäcken, 17VTM37 422 6 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-09-01 Stoppdatum 2003-09-01
Mängd (ton): 4,90 Kostnad totalt: 4365
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: