Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Svinsjön, 101391 Budgetår: 1993
Startdatum: 1993-11-15 Stoppdatum 1993-11-15
Mängd (ton): 5,30 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: