Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Rotagölen, 101294 Budgetår: 1993
Startdatum: 1993-12-19 Stoppdatum 1993-12-19
Mängd (ton): 6,40 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: