Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Hynnan, 17VTM37 501 201a Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-08-15 Stoppdatum 2008-08-15
Mängd (ton): 14,35 Kostnad totalt: 15687
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: