Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Hynnan, 17VTM37 501 201a Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-08-24 Stoppdatum 2010-08-24
Mängd (ton): 14,00 Kostnad totalt: 16964
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: