Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Barnasjön, 098059 Budgetår: 1994
Startdatum: 1994-09-20 Stoppdatum 1994-09-20
Mängd (ton): 1,90 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: