Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Hynnan, 17VTM37 501 206 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-08-18 Stoppdatum 2000-08-18
Mängd (ton): 3,17 Kostnad totalt: 2332
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt:
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: