Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Hynnan, 17VTM37 501 209a Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-08-22 Stoppdatum 2008-08-22
Mängd (ton): 24,96 Kostnad totalt: 27281
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: