Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Hynnan, 17VTM37 501 210 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-07-19 Stoppdatum 2004-07-19
Mängd (ton): 8,61 Kostnad totalt: 7749
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: