Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Hynnan, 17VTM37 501 210 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-07-30 Stoppdatum 2005-07-30
Mängd (ton): 8,71 Kostnad totalt: 8297
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: