Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Hynnan, 17VTM37 501 211 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-08-08 Stoppdatum 2007-08-08
Mängd (ton): 1,57 Kostnad totalt: 1595
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: