Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Hynnan, 17VTM37 501 211 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-08-19 Stoppdatum 2009-08-19
Mängd (ton): 3,10 Kostnad totalt: 3618
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: