Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Djupegölen, 074155 Budgetår: 1994
Startdatum: 1994-10-08 Stoppdatum 1994-10-08
Mängd (ton): 5,30 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: