Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Höljan, 17VTM37 501 7 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-08-21 Stoppdatum 2000-08-21
Mängd (ton): 7,94 Kostnad totalt: 5840
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt:
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: