Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Höljan, 17VTM37 501 7 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-08-06 Stoppdatum 2007-08-06
Mängd (ton): 4,41 Kostnad totalt: 4467
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: