Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Långlikan, 17VTM37 506 34C Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-07-09 Stoppdatum 2004-07-09
Mängd (ton): 6,83 Kostnad totalt: 6147
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: