Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Långlikan, 17VTM37 506 34C Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-07-17 Stoppdatum 2005-07-17
Mängd (ton): 6,83 Kostnad totalt: 6502
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: