Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Långlikan, 17VTM37 506 34C Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-08-09 Stoppdatum 2008-08-09
Mängd (ton): 7,28 Kostnad totalt: 7957
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: