Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Guntasjön, 098030 Budgetår: 1994
Startdatum: 1994-12-05 Stoppdatum 1994-12-05
Mängd (ton): 10,00 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: