Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Långlikan, 17VTM37 506 72 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-09-17 Stoppdatum 2002-09-18
Mängd (ton): 13,55 Kostnad totalt: 12480
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: