Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Långlikan, 17VTM37 506 72 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-08-09 Stoppdatum 2003-08-09
Mängd (ton): 13,00 Kostnad totalt: 11718
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: