Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Långlikan, 17VTM37 506 72 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-07-18 Stoppdatum 2005-07-18
Mängd (ton): 4,83 Kostnad totalt: 4598
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: