Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Långlikan, 17VTM37 506 72 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-08-09 Stoppdatum 2009-08-09
Mängd (ton): 4,99 Kostnad totalt: 5826
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: