Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Kullagöl, 098839 Budgetår: 1995
Startdatum: 1995-01-11 Stoppdatum 1995-01-11
Mängd (ton): 2,70 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: