Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Södralundsgölen, 098407 Budgetår: 1995
Startdatum: 1995-01-13 Stoppdatum 1995-01-13
Mängd (ton): 1,30 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: