Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Fämtan, 17VTM37 507 29 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-10-29 Stoppdatum 2002-10-30
Mängd (ton): 55,97 Kostnad totalt: 51548
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: