Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Fämtan, 17VTM37 507 29 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-07-07 Stoppdatum 2004-07-07
Mängd (ton): 13,13 Kostnad totalt: 11817
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: