Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Rattsjöälven, 17VTM37 507 32 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-07-15 Stoppdatum 2005-07-15
Mängd (ton): 5,99 Kostnad totalt: 5702
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: