Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Skärgölen, 101283 Budgetår: 1995
Startdatum: 1995-01-18 Stoppdatum 1995-01-18
Mängd (ton): 2,00 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: