Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HEDSJÖN, 17VTM37 507 3a Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-07-09 Stoppdatum 2004-07-09
Mängd (ton): 9,98 Kostnad totalt: 8982
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: