Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HEDSJÖN, 17VTM37 507 3a Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-07-17 Stoppdatum 2005-07-17
Mängd (ton): 9,98 Kostnad totalt: 9501
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: