Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HEDSJÖN, 17VTM37 507 3a Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-08-10 Stoppdatum 2009-08-10
Mängd (ton): 9,98 Kostnad totalt: 11647
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: