Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Kårebolssjön, 17VTM37 510 111 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-08-13 Stoppdatum 2003-08-13
Mängd (ton): 4,20 Kostnad totalt: 3780
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: