Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Kårebolssjön, 17VTM37 510 111 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-07-12 Stoppdatum 2005-07-12
Mängd (ton): 4,20 Kostnad totalt: 3998
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: