Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Kölan, 17VTM37 510 29 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-08-15 Stoppdatum 2004-08-15
Mängd (ton): 11,97 Kostnad totalt: 10773
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: