Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Kölan, 17VTM37 510 29 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-07-11 Stoppdatum 2005-07-11
Mängd (ton): 11,97 Kostnad totalt: 11395
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: