Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Kölan, 17VTM37 510 29 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-07-21 Stoppdatum 2007-07-21
Mängd (ton): 13,96 Kostnad totalt: 14147
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: