Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Kölan, 17VTM37 510 29 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-08-01 Stoppdatum 2008-08-01
Mängd (ton): 16,95 Kostnad totalt: 18529
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: