Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Havsvallen, 17VTM37 528 10 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-08-20 Stoppdatum 2000-08-20
Mängd (ton): 7,42 Kostnad totalt: 5457
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt:
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: