Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Havsvallen, 17VTM37 528 10 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-07-29 Stoppdatum 2006-07-29
Mängd (ton): 8,82 Kostnad totalt: 8732
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: