Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Havsvallen, 17VTM37 528 10 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-07-30 Stoppdatum 2007-07-30
Mängd (ton): 8,92 Kostnad totalt: 9041
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: