Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Graveretjärn, 17VTM408 201 2 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-10-20 Stoppdatum 2008-10-20
Mängd (ton): 2,91 Kostnad totalt: 3963
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: