Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Magdebäcken, 17VTM65 116 40 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-07-11 Stoppdatum 2002-07-11
Mängd (ton): 3,99 Kostnad totalt: 3719
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: