Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Magdebäcken, 17VTM65 116 40 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-07-08 Stoppdatum 2004-07-08
Mängd (ton): 3,99 Kostnad totalt: 3771
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: