Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Hästasjön, 670074 Budgetår: 1996
Startdatum: 1996-01-01 Stoppdatum 1996-01-01
Mängd (ton): 4,00 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Uddagården Metod: Fordon
Kommentar: